)

Sərfəli 2

50 kq

Gün: Kənd cücələri üçün ekonomik olaraq nəzərdə tutulub.

Ölçü: Qranul formasında.

Tərkib: Tərkibində olan qatqılar cücələrin istehlak zamanı düzgün böyüməsinə imkan verir.

Xüsusiyyətlər: Cücələrin həyətdə bəslənməsi üçün taxıl və taxıl məhsullardan istehsal olunan bir yemdir.