Kəndlim-1

50 kq

Gün: Kənd cücələrin 2-4 həftəlik olduğu zaman istehlak etməsi üçün nəzərdə tutulan yemdir.

 Ölçü: Qranul formasında.

Tərkib: Tərkibində olan qatqılar cücələrin istehlak zamanı düzgün böyüməsinə imkan verir.

Xüsusiyyətlər: Cücələrin həyətdə bəslənməsi üçün taxıl və taxıl məhsullardan istehsal olunan bir yemdir .