)

Kəndlim-2

50 kq

Gün: Kənd cücələrin 4 həftəlik olduğu zaman istehlak etməsi üçün nəzərdə tutulan yemdir.

Ölçü: Pallet formasında.

Tərkib: Tərkibində olan qatqılar cücələrin istehlak zamanı düzgün böyüməsinə imkan verir.

Xüsusiyyətləri: Cücələrin həyətdə bəslənməsı üçün taxıl və taxıl məhsullardan istehsal olunan bir yemdir .