Kənd cücə mayalanma yemi

50 kq

Gün: 0-15 günlük cücələr üçün nəzərdə tutulub.

Ölçü: Qranul formasındadır.

Tərkib: Bol vitamin, mineral və aminturşuları, yağlı toxumlar və onların cecəsi (jımıxı), taxıl və taxıl məhsulları, nişasta, kalsium, dikalsium fosfat (monokalsium fosfat), duz, enzimlər, kiflənmə əleyhinə antioksidantlardan hazırlanmışdır. Yetişdirmə dövründə cücələrin immunitetini artırır, yüksək protein səviyyəsi, yüksək ət verimi ilə nəticələnir. Cücələrin sürətli inkişafının davamı üçün lazımi enerji və aminturşular ilə balanslaşdırılmışdır. Zənginləşdirilmiş vitamin, mineral və enzimlər yemdən maksimum yararlanmanı təmin edir. Yetişmə dövründə cücələrin immunitetini artırır və daha sağlam böyüməsi üçün şərait yaradır. Yemdə olan rahat həzmə gədən tərkiblər və onun düzgün ölçüsü həzm şərtlərini yaxşılaşdırmağa kömək edir.

İstifadə qaydası : Yetişmə dövründə  cücələrin immunitetini artırır və daha sağlam böyüməsi üçün şərait yaradır. Yemdə olan rahat həzmə gədən tərkiblər və onun düzgün ölçüsü həzm şərtlərini yaxşılaşdırmağa kömək edir.