Sərfəli 1

50 kq

Gün: Kənd cücələri üçün ekonomik olaraq nəzərdə tutulub.
 

Ölçü: Qranul formasında

Tərkib: Tərkibində olan qatqılar cücələrin istehlak zamanı düzgün böyüməsinə imkan verir.

Xüsusiyyətləri: Cücələrin həyətdə bəslənməsı üçün taxıl və taxıl məhsullardan istehsal olunan bir yemdir .