Serebrist bitirmə yemi

50 kq

Gün: Bu məhsul 7 həftəlik serebristlərin kəsim dövründə istehlakı üçün nəzərdə tutulub. 

Ölçü: Pallet formasındadır.

Tərkib: Bol vitamin, mineral və aminturşuları, yağlı toxumlar və onların cecəsi (jımıxı), taxıl və taxıl məhsulları, nişasta, kalsium, dikalsium fosfat (monokalsium fosfat), duz, enzimlər, kiflənmə əleyhinə antioksidantlardan hazırlanmışdır.

Yetişdirmə dövründə cücələrin immunitetini artırır, yüksək protein səviyyəsi, yüksək ət verimi ilə nəticələnir. Cücələrin sürətli inkişafının davamı üçün lazımi enerji və aminturşular ilə balanslaşdırılmışdır. Zənginləşdirilmiş vitamin, mineral və enzimlər yemdən maksimum yararlanmanı təmin edir. Enerji dəyəri yüksək olduğuna görə, kəsim öncəsi quşların metabolizmini gücləndirir və nəticədə ət məhsuldarlığını artırır. 

İstifadə qaydası:  Bu məhsul 7 həftəlik serebristlərin kəsim dövründə istehlakı üçün nəzərdə tutulub