)

Evim serebrist yemi

50 kq

Gün: Kənd cücələri ekonomik və sari rəngdə ət istehsal edməsi üçün nəzərdə tutulub.

Ölçü: Qranul formasında.

Tərkib: Tərkibində olan qatqılar cücələrin  istehlak zamanı  düzgün böyüməsinə imkan verir.

Xüsusiyyətləri: Cücələrin həyətdə bəslənməsi üçün taxıl və taxıl məhsullardan istehsal olunan bir yemdir.