)

Serebrist başlanğıc yemi

50 kq

Gün: Serebrist və kənd cücələri üçün 0-3 həftəlik nəzərdə tutulub.

Ölçü: Pallet formasındadır.

Tərkib: Bol vitamin, mineral və aminturşuları, yağlı toxumlar və onların cecəsi (jımıxı), taxıl və taxıl məhsulları, nişasta, kalsium, dikalsium fosfat (monokalsium fosfat), duz, enzimlər, kiflənmə əleyhinə antioksidantlardan hazırlanmışdır. Yetişdirmə dövründə cücələrin immunitetini artırır, yüksək protein səviyyəsi, yüksək ət verimi ilə nəticələnir. Cücələrin sürətli inkişafının davamı üçün lazımi enerji və aminturşular ilə balanslaşdırılmışdır. Zənginləşdirilmiş vitamin, mineral və enzimlər yemdən maksimum yararlanmanı təmin edir.

İstifadə qaydası: Serebrist və kənd cücələri üçün 0-3 həftəsi üçün nəzərdə tutulub.