)

Bildirçin yumurta yemi

50 kq

Gün: Bildirçinlərin yumurta verdiyi zamanı üçün nəzərdə tutulub.  

Ölçü: Qranul formasında.

Tərkib: Taxıl və taxıl məhsulları, yağlı toxumlar və onların cecəsi (jımıxı), yağlar, nişasta, sənaye məhsulları, kalsium, dikalsium fosfat (monokalsium fosfat), duz, sintetik aminturşular, enzimlər, vitamin və mineral premiksləri, böyütmə faktoru. Bildirçin yumurta verimini maksimallaşdırmaq üçün lazımi mineral və vitaminlərlə zəngindir. Yemin tərkibində olan kalsium və fosfor miqdarı yumurtaların qabığının möhkəm olmasını təmin edir. Keyfiyyətli yumurta (yumurta iriliyi, yumurta qabığının möhkəmliyi) alımı üçün lazımi kalsium, enerji və aminoturşular ilə balanslaşdırılmışdır. Yumurta sarısı rəngindəki peqmentasiya artımını dəstəkləyir. Yemdən maksimum yararlanma təmin edilir. Bu yem bildirçin bağırsaq mühitinə uyğundur və bağırsaq xəstəliklərinin qarşısını alır.

İstifadə qaydası:  Bildirçinlərin yumurta verdiyi dönəm üçün nəzərdə tutulub.