Bildirçin başlanğıc yemi

50 kq

Gün: 0-15 gün üçün nəzərə tutulub.

Ölçü: Qranul formasında.

Tərkib: Bol vitamin, mineral və aminturşuları, yağlı toxumlar və onların cecəsi (jımıxı), taxıl və taxıl məhsulları, nişasta, kalsium, dikalsium fosfat (monokalsium fosfat), duz, enzimlər, kiflənmə əleyhinə antioksidanlardan hazırlanmışdır. Yetişdirmə dövründə cücələrin immunitetini artırır, yüksək protein səviyyəsi, yüksək ət verimi ilə nəticələnir. Cücələrin sürətli inkişafının davamı üçün lazımi enerji və aminturşular ilə balanslaşdırılmışdır. Zənginləşdirilmiş vitamin, mineral və enzimlər yemdən maksimum yararlanmanı təmin edir. Bildirçinlərin broyler və serebrist quşları ilə müqayisədə yüksək protein və enerji ehtiyacları olduğundan bu yem yüksək protein və enerjiyə malikdir. Bildirçin başlanğıc yemi nümunəvi böyüməni təmin edərək yüksək keyfiyyətli və dadlı ətlə təmin edir.

İstifadə qaydası: 0-15 gün üçün nəzərə tutulub