)

Bildirçin böyütmə yemi

50 kq

Gün: 15-kəsim üçün nəzərə tutulub.

Ölçü: Pallet formasındadır.

Tərkib: Bol vitamin, mineral və aminturşuları, yağlı toxumlar və onların cecəsi (jımıxı), taxıl və taxıl məhsulları, nişasta, kalsium, dikalsium fosfat (monokalsium fosfat), duz, enzimlər, kiflənmə əleyhinə antioksidanlardan hazırlanmışdır. Yetişdirmə dövründə cücələrin immunitetini artırır, yüksək protein səviyyəsi, yüksək ət verimi ilə nəticələnir. Cücələrin sürətli inkişafının davamı üçün lazımi enerji və aminturşular ilə balanslaşdırılmışdır. Zənginləşdirilmiş vitamin, mineral və enzimlər yemdən maksimum yararlanmanı təmin edir. Bildirçinlərin, broyler və serebrist quşlarına müqayisədə yüksək protein və enerji ehtiyacları olduğundan bu yem yüksək protein və enerjiyə malikdir. Bildirçin başlanğıc yemi nümunəvi böyüməni təmin edərək yüksək keyfiyyətli və dadlı ətlə təmin edir.

İstifadə qaydası 15 kəsim üçün nəzərə tutulub.