Yemləmə proqramı

Yem növüCücənin yaşıNotlar
Başlanğıc.0-10 gün. (Hədəf çəkiyə nail olmadığı halda 14 günə qədər uzana bilər.)Yaxşı keyfiyyətli başlanğıc yeminin zülalı yüksək olmalıdır ki, ilk mərhələdə cücənin sağlamlığını mükəməlləşdirsin. Başlanğıc yeminin yüksək keyfiyyətinə diqqətlə yanaşmaq gərəklidir.
Böyütmə.11-25 gün.Performans itkisinin qabağını almaq üçün, başlanğıc yemindən böyütmə yeminə keçid hamar olmağına xüsüsi diqqət yetirmək gərəklidir.
Bitirmə.25 gündən- Kəsimə qədər.Bitirmə yemi  adətən ən çox işlənilən yem olduqdan, gəlirin optimallaşdırılmasına uyğun seçilməlidi.

 

Qidalanma rasionunu sistematik olaraq analiz edib, qida dəyərlərinin uyğun olduğunu müəyyən etmək gərəklidir.

“Dərmanlardan təmizləmə” müddəti.

  • Bu dövrü yerli qanunvericiliyə uyğun olaraq zamanını müəyyət etmək lazımdır.
  • Verilən yemlərin qida dəyərlərinin dərmanlardan təmizləmə zamanı kəskin azalması tövsiyə olunmur.

Qidalanmanın cinsə görə dəyişimi.

  • Qidalanmada eyni yemləri işlədin.
  • Başlanğıc yeminin istifadə müddətini iki cins üçün eyni təyin edin.
  • Böyütmə və Bitirmə yemlərinin istifadə müddətini dişi toyuqlar üçün qisaldın.

 

Yemin forması və Fiziki keyfiyyət göstəriciləri

YaşYem növüDənə ölçüsü
0-10 gün.Toz formasında.1.5-3.0 mm diametri.
Mini pellet.

1.6-2.4 mm diametri.

1.5-3.0 mm uzunluğu.

11-18 gün.Mini pellet.

1.6-2.4 mm diametri.

4.0-7.0 mm uzunluğu.

18 gündən- bitirməyə qədər.Pellet.

3.0-4.0 mm diametri.

5.0-8.0 mm uzunluğu.