Su qəbulu sistemi

Quşların təzə, təmiz və yaxşı keyfiyyətli suya gün ərzində 24 saat əlçatan olmasını təmin etmək.

Yemin suya nisbət rasionunu hər gün yoxlamaq.

21 C temperatur dərəcəsində  quşların kifayət qədər su içdiklərini yemə olan proporsiyasına görə bəlli etmək olar:

1.8 (L):1(Kg) – 

1.7 (L):1(Kg) – 

1.6 (L):1(Kg) – 

İlk günlər ərzində su qəbulu  yemə nisbətən proporsiyası daha çox ola bilər və mühit temperaturuna görə dəyişgəndir.
İdeal su temperaturu 18 C ilə 21 C dərəcəsi arasında dəyişir.

Su verən cihazların hündürlüyünü hər gün tənzimləyin.

Yaşa uyğun tənzimlənməsi nümünəsi:

  • İlk günlər  yerlə cücənin arxası arasında 35-45 dərəcəli bucaq yaranmalıdır.
  • Cücə böyüdükcə, yerlə cücənin arxası arasında 75-85 dərəcəli bucaq yaranmalıdır.