)

Kənd toyuq yumurta yemi

50 kq

Gün: Quşların yumurta verdiyi zaman üçün nəzərdə tutulub. 

Ölçü: Pallet formasındadır.

Tərkib: Taxıl və taxıl məhsulları, yağlı toxumlar və onların cecəsi (jımıxı), yağlar, nişasta, sənaye məhsulları, kalsium, dikalsium fosfat (monokalsium fosfat), duz, sintetik aminturşular, enzimlər, vitamin və mineral premiksləri, böyütmə faktoru. Kənd toyuqlarının yumurta verimini maksimallaşdırmaq üçün gərəkli mineral və vitaminlərlə zəngindir. 
Yemin tərkibində olan kalsium və fosfor miqdarı yumurtaların qabığının möhkəm olmasını təmin edir.
Toyuqlarda yumurta verimliyini artırır, keyfiyyətli yumurta (yumurta iriliyi, yumurta qabığının möhkəmliyi) alımı üçün lazımi kalsium, enerji və aminturşular ilə balanslaşdırılmışdır. Yumurta sarısı rəngindəki peqmentasiya artımını dəstəkləyir. Yemdən maksimum yararlanma təmin edilir. İncə pellet şəklindədir. Yumurtalıq toyuqların bəslənməsinə uyğun görülür.
İstifadə qaydası: Quşların yumurta verdiyi zaman üçün nəzərdə tutulub.