)

Hinduşka yumurta yemi

50 kq

Gün: Hinduşkaların yumurta verdiyi zaman üçün nəzərə tutulub. 

Ölçü: Qranul formasındadır.

Tərkib:  Bol vitamin, mineral və aminturşuları, yağlı toxumlar və onların cecəsi (jımıxı), taxıl və taxıl məhsulları, nişasta, kalsium, dikalsium fosfat (monokalsium fosfat), duz, enzimlər. Yetişdirmə dövründə cücələrin immunitetini artırır. Hinduşkalar broyler və serebrist quşları ilə müqayisədə yüksək protein və enerji ehtiyacları olduğundan bu yem yüksək protein və enerjiyə malikdir. Cücələrin sürətli inkişafının davamı üçün lazımi enerji və aminturşular ilə balanslaşdırılmışdır. Zənginləşdirilmiş vitamin, mineral və enzimlər yemdən maksimum yararlanmanı təmin edir. Yemin tərkibində olan kalsium və fosfor miqdarı yumurtaların qabığının möhkəm olmasını təmin edir. Yemdə olan rahat həzmə gədən tərkiblər və onun düzgün ölçüsü həzm şərtlərini yaxşılaşdırmağa kömək edir.

İstifadə qaydası:  Hinduşkaların yumurta verdiyi zaman üçün nəzərə tutulub.