Hinduşka böyütmə yemi

50 kq

Gün: Yerli hinduşkaları  üçün  4-həftən sonra   nəzərdə tutulub.

Ölçü: Pallet formasındadır.

Tərkib: Bol vitamin, mineral və aminturşuları, yağlı toxumlar və onların cecəsi (jımıxı), taxıl və taxıl məhsulları, nişasta, kalsium, dikalsium fosfat (monokalsium fosfat), duz enzimlər, kiflənmə əleyhinə antioksidantlardan hazırlanmışdır.  Hinduşkalar broyler və serebrist quşları ilə müqayisədə yüksək protein və enerji ehtiyacları olduğundan bu yem yüksək protein və enerjiyə malikdir. Cücələrin sürətli inkişafının davamı üçün lazımi enerji və aminturşular ilə balanslaşdırılmışdır. Zənginləşdirilmiş vitamin, mineral və enzimlər yemdən maksimum yararlanmanı təmin edir. Tərkibində hinduşka quşlarına aid olan özəl antioksidantlar var.

İstifadə qaydası: Yerli hinduşkalar üçün 4-həftədən sonra nəzərdə tutulub.