Toğlu yemi

50 kq

Ölçü: Pallet formasındadır.

Tərkib: Taxıl, taxıl məhsulları, yağlı toxum cecələri, yağlar, nişasta, mərmər tozu və s. kimi enerji verən, protein və vitaminlərlə balanslaşdırılmış yemdir. 

Qoçlarda aşağı yağlılıqda karkas əmələ gətirən bu yem həmçinin, onları cütləşməyə hazırlayır.

Tərkibində qorunmuş (bypass) zülal vardır. Heyvanların inkişafını təmin edir. Ləzzətli və iştahaaçıcıdır. Qısa müddətdə yüksək artımı təmin edir.

Heyvanlar 2,5-3 ay içərisində kəsilmək üçün hazır olur. Toğlulara bu yem ilə birlikdə keyfiyyətli qaba yem verilməsi ideal qida üçün kifayətdir. Camdak atinin keyfiyyatini va çakisini artırır. Yemdən faydalanma nisbəti ilə yüksək diri çəki əldə olunur va gəlirliliyi təmin edir.

İstifadə qaydası: Yem quru halda verilməlidir. Heyvanların qarşısında hər zaman təmiz su olmalıdır. Bu yem heyvanlara tədricən öyrəşdirilərək verilməlidir. Xüsusilə otlaqdan alınıb bordaqlanan toğlular üçün tövsiyə edilir. Bu yem heyvanlara 7 aylıqdan etibarən verilməyə başlanır.