)

Super kökəltmə yemi

50 kq

Ölçü: Pallet formasındadır.

Tərkib: Bütün qida maddələri ilə balanslaşdırılmışdır. Enerji, protein, vitamin və minerallarla zengindir. Ləzzətli və iştahaaçıcı xüsusiyyəti ilə heyvana uyğun quru maddə qəbulunu artırır. İstifadəsi rahat, sərfəli və dənəvərlənmiş halında olan yemdir. Həzm sistemi problemlərini minimuma endirir. Yemlər quru şəkildə verilməlidir.

Sümük inkişafını tamamlamış aylıq inəklərin qidalanması üçün nəzərdə tutulub.

Bu yem qaba yemlərlə homogen şəkildə asanlıqla qarışa bilər. Heyvanlar sağlam və balanslı şəkildə kökəlirlər. Saman, silos və quru ot kimi qaba yemlərin daha yaxşı həzm olunmasını təmin edir.

Heyvanlar bordaqlanmaq üçün xüsusi bölməyə yerləşdirilir. Yem əvvəlcə az-az verilərək heyvanın vərdiş etməyi təmin olunur. Heyvanlar bordaqlanmaq üçün xüsusi bölməyə yerləşdirilir.

İstifadə qaydası: Yem əvvəlcə az-az verilərək heyvanın vərdiş etməyi tamin olunur. Bordaqlama müddətində yemləmə diri çəki artımı nisbətində artırılır.

Daha sonra yem miqdarı heyvanın qidalana biləcəyi səviyyəyə qədər artırılır. Bu yem hər 100 kq diri çəkiyə görə təxminən 2 kq olaraq verilir.

Heyvanın quru maddə istehlakının 60-65%-i bu yemlə qarşılanır, ancaq bordaqlanmanın axırına doğru bu nisbət 75% çıxarıla bilər.

Bu yem qaba yemlərlə qarışdırılaraq verilir. Heyvanlara veriləcək qaba yemin (saman, quru ot və quru yonca) ölçüsü 4-5 sm və yüksək keyfiyyətdə olmalıdır.