)

Super broyler bitirmə yemi

50 kq

Gün: 24 gündən kəsim gününə qədər quşlara verilir.

Ölçü: Pellet formasındadır. 

Tərkib: Bol vitamin, mineral və amin turşuları ilə zəngindir.
Xüsusiyyətləri: Enerji dəyəri yüksək olduğuna görə, kəsim öncəsi quşların metabolizmini gücləndirir və nəticədə ət məhsuldarlığını artırır.