Süd 16 yemi

50 kq

Ölçü: Pallet formasındadır.

Tərkib: Taxıl va taxıl mahsulları, yağlı toxum cecələri, yağlar, nişasta, marmar tozu, dikalsium fosfat, duz, natrium bikarbonat, vitamin və mineral premiksləri.

Süd yemi 16 bütün faydalı maddələri özündə birləşdirir. Bütün qida maddələri ilə balanslaşdırılıb. Enerji, protein, vitamin və minerallarla zəngindir.

Doğuşdan sonra ortaya çıxan nasazlıqlar və itkiləri aradan qaldırır. Tərkibində qorunmuş (bypass) protein vardır. Südlük inəklərin qida maddələrinə olan ehtiyaclarını təmin edir.

Ləzzətli və iştahaaçıcı xüsusiyyati ila doğuşa uyğun quru maddə qəbulunu artırır.

İstifadəsi rahat, sərfəli, asan və dənəvərlənmiş halda olan yemdir. Kəndlərdə kiçik ölçülü ailə fermalarında yerli cins və ya az miqdar süd verən inəklər üçün qidaya olan ehtiyaclarını təmin edə bilər.

İstifadə qaydası:  İnəyin doğulduğu andan növbəti balalamaya 2 ay qalmış istifadə oluna bilər.