Aqrar İnnovasiya Festivalı bu dəfə Xaçmaz rayonunda keçirilib

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyiya- nında Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Aqrar İnnovasiya Festivalı bu dəfə Xaçmaz rayonunda baş tutub. Fes-tivalın həyata keçirilməsində əsas məqsəd aqrar sahənin innovativəsaslarla inkişaf etdirilməsi, inno- vativ həllərə  əsaslanan   texnolo- ji yeniliklərin təşviqiüzrə dəstək xidmətinin həyata keçirilməsi və kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçı- larının innovasiyalara əlçatanlığının təmin edilməsidir.

Festivalda şirkətlər   qrupunun

“Şəkər Yem” və “Alfa” duz markaları da uğurla iştirakedib.

Tədbirzamanı bölgənin aqrar potensialının və perspektivinin müəyyən olunması, bölgəyə uyğun kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı ilə bağlı aqrar sahədə ixtisaslaşmış iri şirkətlər öz uğurlu təcrübələrini, habelə təsərrüfatlarında tətbiq etdikləri innovativtexnologiyalar ilə bağlı məlumatları fermerlərlə bölüşüb.

Mütəxəssislərimiz, festivalza- manı nümayişolunan yemlərin tərkibi və protein-qidalılıq dəyəri ilə bağlı geniş təqdimatla çıxış edib, heyvanların qida rasionuna bu cür yemlərin daxil edilməsinin yüksək məhsuldarlığa səbəb olduğunu, eləcə də heyvanların sağlamlığına müsbət təsir göstərdiyini bildiriblər. Qarışıq yem istehsalında keyfiyyətli istehsalı   ilə  tanınan    “ŞəkərYem” markasının mütəxəssisləri, sərgi zamanı kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçılarına məsləhətxidməti də göstərib, nümayiş olu- nan məhsullardan istifadənin üstünlükləri barədə ətraflı məlumat veriblər.